Kết quả World Cup 2022

Vòng 1

20/11/2022

Vòng 2

25/11/2022

Vòng 3

29/11/2022

Vòng 1/8

03/12/2022

Tứ kết

09/12/2022

Bán kết

14/12/2022

Vòng Placement match for 3rd

17/12/2022

Chung kết

18/12/2022