Phạt góc
Tài xỉu
Thẻ phạt
Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha

      3 - 2 World Cup

World Cup
      3 - 2

Tỷ lệ Châu Á 0.91*1*0.91
Tỷ lệ Châu Âu 1.48*3.75*7.10
Tài Xỉu 0.92*2/2.5*0.88
Ghana

Ghana

Tỷ lệ Châu Á 0.91*1*0.91
Tỷ lệ Châu Âu 1.48*3.75*7.10
Tài Xỉu 0.92*2/2.5*0.88